Skip to main content

A Norvég Projekt bemutatása


A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködési programra a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. „A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitás fejlesztése” címmel felhívást tett közzé, amelyre a Magyar Polgári Védelmi Szövetség is benyújtotta pályázatát.

A projekt fő célja a kapacitások bővítése, valamint az emberi erőforrások kezelési rendszerének fejlesztése. E közös program keretében a katasztrófakezelés, valamint a kárenyhítés intézményi hátterének fejlesztése várható Magyarországon. Norvégia az elmúlt években egységessé alakította katasztrófavédelmi rendszerét, ezért az ottani tapasztalatok a projekt fontos részét képezik.

Projekt azonosító

HU11-0006-PP3-2013

Vezető partner

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Pályázati partnerek

Magyar Polgári Védelmi Szövetség
BM Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály
Norvég Polgári Védelmi és Veszélyhelyzet Tervezési Igazgatóság
Norvég Vízforrások és Energetikai Igazgatóság

Projekt címe

A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése/
Capacity building of the disaster management system at local level

Teljes költségvetés (EUR)

1 027 328.00 €

Támogatási összeg (EUR)

973 085.08 €

Támogatási intenzitás (%)

94.72%

A projekt időbeli ütemezése

2013. december 1.- 2017. április 30.

A projekt rövid leírása:

A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 keretében a Norvég Királyság, mint donor ország hozzájárulást biztosít a Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés program megvalósításához. A norvég támogatással megvalósuló közös program keretében a katasztrófakezelés- valamint a kárenyhítés intézményi hátterének fejlesztésére kerül sor Magyarországon.

A projekt fő célkitűzése: kapacitásbővítés, valamint az emberi erőforrás kezelés rendszerének fejlesztése a katasztrófavédelemben.

Az elmúlt években Norvégia egységes rendszerré alakította át katasztrófavédelmi rendszerét, ezért a norvég tapasztalatok a projekt fontos részét képezik. A projekt sikeres lebonyolításának érdekében minden tevékenységet a norvég partner aktív támogatásával végzünk.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által irányított nemzetközi együttműködés egy olyan projekt megvalósítását tűzte ki célul, amely egy komplex, innovatív, helyi szintű katasztrófakezelési logisztikai rendszer kialakítására fókuszál. A főbb célterületek közé tartozik a polgári védelem (pl. árvízvédelem), tűzvédelem és mentés, valamint a veszélyes üzemek ipari biztonsága.

A MPVSZ által megvalósítandó helyi szintű akciók / WP8/

Optimalizált kompetencia térkép kezelő egység szánára.
Kiterjedt információs kampány a helyi érdekelt felek és a polgárok számára.
1. A helyi katasztrófavédelmi egységek kompetencia térképei kimunkálása.
2. Helyi szintű kiképzési együttműködés
3. Felkészítő Kampány a helyi polgárok és más célcsoportok
számára (veszélyhelyzeti felkészülés, információkat résztvevők számára, tevékenységek, stb.)
- Gyakorlati kézikönyv kidolgozása felnőtteknek és gyermekeknek.
- Szerkesztés, tervezés, kivitelezés.
- Rövid kiadvány magyar és angol nyelven a cselekvési terv és gyakorlati kézikönyv szerint. (10 db)
- Kiadvány vagy szórólap. (10000 db)
- TV spot.
- Információs táblák  a közintézményekben, az iskolákban. (65 db)
- Előadás 2 nyelven (magyar, norvég)
- Szakmai weboldal (szerkesztés és tervezés, működtetése weboldal-legalább 2 év)
- Helyi Forumok, Nyílt napok. (30 Helyi Forum)
4. Közös modell / gyakorló katasztrófa-helyreállítási tevékenységek intézmények és a helyi szervezetek részvételével

Hírek


Lakosságvédelmi kampányok és együttműködési tréningek a katasztrófavédelmi együttműködés erősítése érdekében
2017 május 03

A tréningek és kampányok a lakosok és a helyi szereplők polgári védelmi felkészítésbe és tájékoztatásba történő bevonásával elősegítették a polgári védelem és a helyi szereplők közötti együttműködést.

Szélsőséges időjárási helyzet kezelésére készültek Drávaszabolcson
2017 május 02

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siklósi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége vízkár-elhárítási tevékenységre alapozott katasztrófavédelmi együttműködési gyakorlat szervezett Drávaszabolcson a napokban.

Külsővédelmiterv-gyakorlatot tartottak Solton
2017 május 02

A Bács Kiskun megyei Solt település önkormányzata adott helyszínt annak a gyakorlatnak, amelyen a résztvevők a településen esetlegesen bekövetkező, a lakosságot érintő ipari baleset következményeinek felszámolását és havária esetén szükséges együttes feladatvégrehajtást gyakorolták április 27-én.

Lezárult a Norvég Alapból finanszírozott projekt
2017 április 28

A 2013-ban indult, több mint egymillió eurós költségvetésű, „A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése” című projekt a 2017. április 28-án megrendezett értékelő konferenciával zárult.

SAJTÓMEGHÍVÓ
2017 április 27

A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése

Katasztrófavédelmi együttműködési gyakorlatot tartottak
2017 április 27

A Norvég Alap támogatásával megvalósuló, „A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése“ című projekt keretében szerveztek gyakorlatot április 25-én a Dávod-Püspökpusztai Ferenc-csatorna területén, illetve a nagybaracskai katasztrófavédelmi őrs működési területén lévő Dávodi Gondozási Központban.

Nagyszabású gyakorlatot tartottak az Óbudai-szigeten
2017 április 26

A Norvég Alap támogatásával megvalósuló, „A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése“ elnevezésű projekt keretében rendeztek gyakorlatot április 19-én. A gyakorlás az egyre gyakrabban előforduló viharkárok és villámcsapások következtében keletkezett tűz- és épületkárok felszámolására irányult.

E-learning képzés a Norvég Alap támogatásával
2017 március 30

Többszintű képzést tartottak a katasztrófavédelem tűzoltósági szakterületének munkatársai részére. Az oktatás „A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése” című, HU11-0006-PP3-2013 azonosítószámú projekt keretén belül valósult meg.

Új köntösben jelenik meg a katasztrófavédelem szolgálatszervező programja
2017 március 13

Vadonatúj funkciókkal bővül és korszerűbbé válik a katasztrófavédelem szolgálatszervező szoftvere, a SZÖSZ (szolgálat-összeállítási rendszer). A programot a norvég alap támogatásával fejlesztik tovább, az új funkciók használatát pedig képzésen tanítják meg az állomány tagjainak.

Újabb biztonsági tanácsadókat képez tovább a katasztrófavédelem
2017 január 20

2017-ben tovább folytatódik a katasztrófavédelem Norvég Alap finanszírozásával megvalósított átfogó továbbképzési projektje, amelynek fő célkitűzése, hogy még gördülékenyebbé és hatékonyabbá tegye az egyes szervezeti egységek munkáját.

Szakmai konferencia a katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztéséről
2017 március 02

A norvég alap támogatásával megvalósuló projekthez kapcsolódó előadássorozat célja, hogy bemutassa a projekt során megvalósult fejlesztéseket és képzéseket, egyúttal összegezze az elért eredményeket és bemutassa az eddigi tapasztalatokat.

Biztonsági tanácsadók képzése a katasztrófavédelemnél
2017 január 13

December óta zajlik a veszélyes áruk vasúti szállítását felügyelő biztonsági tanácsadók képzése a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. A Norvég Alap finanszírozta, elméleti és gyakorlati elemeket is tartalmazó képzéssorozat első szakasza csütörtökön vizsgával zárult. A projekt során összesen 51 tanácsadót képeznek ki.

Veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadókat képez a katasztrófavédelem
2016 december 14

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által szervezett tíznapos képzés elsődleges célja, hogy a hallgatók a kockázatok csökkentése, vagyis a biztonság növelése érdekében alaposabban megismerjék a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos előírásokat. Az oktatás a Norvég Alap finanszírozásával valósult meg.

Új kockázatelemzési módszereket tanulnak a katasztrófavédelem szakemberei
2016 november 16

A Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében 2016 októberében és novemberében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatósági főigazgató-helyettesi szervezetének negyven, a veszélyes üzemek hatósági felügyelet tartásában érintett munkatársát képezik tovább.

Norvég támogatásra épülő szakmai továbbképzés veszi ma kezdetét
2016 október 24

Október utolsó hetében kezdődik az a norvég támogatással megvalósuló közös projekt, amelynek égisze alatt a katasztrófakezelés és a kárenyhítés intézményi hátterének fejlesztésére is sor kerül Magyarországon. „A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése” elnevezésű projekt 2017. április 30-ig tart.

Tanulmányút a fjordok országában
2016 október 07

Magyar szakértők látogattak Norvégiába október 3-6. között „A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése” című projekt keretében. A szakmai tanulmányút célja a norvég katasztrófavédelmi rendszer, a helyi és területi szintű polgári védelem és tűzvédelem szerveinek, működési elveinek, sajátosságainak, illetve az alkalmazott módszereknek a megismerése volt.

Ismerkedés a katasztrófavédelemmel – norvég partnerek hazánkban
2014 május 06

Négytagú norvég delegáció érkezett május ötödikén Budapestre: Bjorn Aulie és Borsányi Péter a Norvég Vízgazdálkodási és Energia Igazgatóságot, Maria Terray Brantenberg a Norvég Polgári Védelmi és Veszélyhelyzet-tervezési Igazgatóságot, illetve Grethe Ostby az Oppland régió norvég polgári védelmi szervezetét képviseli.

Egységes kompetenciatérkép készül – egyenlő esélyek nőknek és férfiaknak
2014 április 28

A katasztrófavédelmi őrsök állományát veszi górcső alá az a kompetenciatérkép, amely „A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése” elnevezésű, tavaly december elején indult pályázat keretein belül készül. A norvég forrásból megvalósuló projekt kiemelt célja a kapacitások bővítése mellett megújítani az emberi erőforrások kezelésének rendszerét.

Norvég forrás a magyar katasztrófavédelemben
2013 december 17

Megtartotta első, projektindító megbeszélését „A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitás fejlesztése” pályázat magyar munkacsoportja. A projekt keretében a résztvevők összesen több mint egymillió eurót használhatnak fel.

Veszélyes áruk légi szállítása – más szemszögből
2016 október 28

Október 24-28. között a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ péceli intézményében a katasztrófavédelemnek a légi veszélyesáru-szállítás ellenőrzésében résztvevő munkatársai a légi szállítás részleteivel ismerkedtek. A tréninget a Norvég Alap közreműködésével hozták létre.

Nemi esélyegyenlőségi tréning a katasztrófavédelemnél
2016 október 28

Október utolsó hetében a Norvég Alap közreműködésével nemi esélyegyenlőségi tréningen vett részt a katasztrófavédelem számos szakembere. A felkészítésen a kollégák amellett, hogy tájékoztatást kaptak a kérdéskör szabályozási rendszeréről, a hazai helyzetről, interaktív feladatokat is megoldottak.

Nőként a katasztrófavédelemben
2016 június 10

Melyek azok a kihívások, amelyek a mindennapok során speciálisan a nők karrierjében jelennek meg? Milyen sztereotípiák élnek szemléletmódunkban a nemek közötti különbségek terén? Hogyan valósul meg a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Esélyegyenlőségi terve a gyakorlatban? Kell-e módosítani, változtatni a nemi esélyegyenlőségi stratégián? A többi között ezekre a kérdésekre keresték a választ a balatonföldvári Jogar Továbbképző Központban június 9-én annak a workshopnak a résztvevői, amelyet a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt keretében szerveztek.

Norvég partnerek fogadása a KOK-on
2014 május 13

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) Alapok és a Norvég Alapok Projekt keretében norvég szakértők látogattak Magyarországra május 5-9 között. Többnapos programjuk zárásaképpen megtekintették a KOK-ot is. Május 9-én reggel 3 fős delegáció érkezett intézményünkbe.

Mezőkövesden is jártak a norvég partnerek
2014 május 08

A norvég projekt harmadik napján a norvég delegáció a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) munkatársaival Mezőkövesdre látogatott, ahol elméleti és gyakorlati programok keretében ismerkedhettek meg a katasztrófavédelemhez kapcsolódó helyi feladatokkal.

A norvég delegáció a pannonhalmi őrsön tett látogatást
2014 május 07

Az észak-európai partnerek magyarországi tartózkodásuk második napján előadásokat hallhattak hazánk tűzvédelméről, különös tekintettel az őrsök szerepére, majd látogatást tettek a Pannonhalmi Katasztrófavédelmi Őrsön, hogy a gyakorlatban is megismerkedjenek a szervezet tevékenységével.

Norvég delegáció látogatott megyénkbe
2014 május 07

„A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitás fejlesztése” projekt kapcsán május ötödike és kilencedike között 4 tagú norvég delegáció tett látogatást a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságán.

Videók


 

Rólunk